MC 309 NIKE – CNC obrábacie centrum s 3 numericky riadenými osami

 • 3-osé ( X,Y,Z) CNC obrábacie centrum pre opracovanie profilov z hliníka, ľahkých zliatín, PVC a ocele s jednou pneumaticky otočnou osou A, riadenou počítačom
 • stabilná a pevná plechová konštrukcia lôžka stroja
 • opracovanie z 5 strán
 • os A je os otáčania vretena s tromi pozíciami (-90°, 0°, +90°)
 • vzduchom chladené vreteno s výkonom 3,8 kW, max.otáčky 18.000 ot/min., upínanie nástroja ISO30
 • zásobník pre 5 nástrojov (opcia)
 • 4 pneumatické upínače
 • Rozsah posuvu jednotlivých osí:
 • Os X (pozdĺžna): 3500 mm
 • Os Y (priečna): 370 mm
 • Os Z (zvislá): 348 mm
 • Os A (rotačná vretena): ±90°
Katalógové číslo: 2cc411d37bfe Kategória: