MC 305 GIANOS TM – CNC obrábacie centrum s 5 numericky riadenými osami

 • 5-osé (X,Y,Z,A,B )vertikálne CNC obrábacie centrum pre opracovanie profilov z hliníka, ľahkých zliatín, PVC a ocele s pohyblivým ramenom a dvomi otočnými stolmi
 • stabilná a pevná plechová konštrukcia lôžka stroja
 • osi A a B sú osi otáčania stolov  v rozsahu ± 125°.
 • vzduchom  chladené vreteno s výkonom 5,5kW, max.otáčky 18.000 ot/min., upínanie nástroja ISO 30
 • zásobník pre 11 nástrojov
 • 4 + 4 pneumatické upínače
 • Rozsah posuvu jednotlivých osí:
 • Os X (pozdĺžna): 7438mm
 • Os Y (priečna): 530 mm
 • Os Z (zvislá): 410 mm
 • Os A,B  (otáčanie stola): ±125°

 

 • Rýchlosť v smere osí:
 • X: 80 m/min
 • Y: 30 m/min
 • Z: 30 m/min
 • A,B: 60 °/s
 • ovládací panel s PC
 • operačný systém Windows 7®
 • display TFT 18,5“, klávesnica QWERTY, myš PS/2
 • grafický software pre programovanie v CAD/CAM 3D

 

Katalógové číslo: 2d4d32510135 Kategória: