Osobitným záujmom našej spoločnosti je udržiavať kontakt s obchodnými partnermi aj prostredníctvom nášho showroomu, ktorý sa nachádza priamo vo výrobnom závode PRESSTA-EISELE ČS v Krasňanoch pri Žiline. Zákazníci si tu môžu prezrieť stroje a novinky vo výrobnom programe, prípadnej konzultovať alebo vymeniť si skúsenosti a nápady s našimi odborníkmi.

Vďaka vhodnej koncepcii hygieny tu môžeme prijímať zainteresované strany aj napriek aktuálnej situácii s Covidom a umožniť vynikajúcu zákaznícku skúsenosť.

Všetci spracovatelia PVC a ALU, či už v stavebnom sektore alebo priemysle, sú u nás vítaní.