MC 302 GEOS-5 – CNC obrábacie centrum s 5 numericky riadenými osami

 • 5-osé (X,Y,Z,C,A )vertikálne CNC obrábacie centrum s pohyblivým ramenom pre opracovanie profilov z hliníka, ľahkých zliatín, PVC a ocele
 • stabilná a pevná plechová konštrukcia lôžka stroja
 • Osi C a A sú osi frézovacej hlavy. Os C je os otáčania hlavy v rozsahu ± 220°. Os A je os naklápania hlavy v rozsahu ± 125°.
 • kvapalinou  chladené vreteno s výkonom 10kW, max.otáčky 24.000 ot/min., upínanie nástroja HSK-F63
 • lineárna a kruhová interpolácia v smere osí X-Y-Z
 • zásobník pre 18+1 nástroj
 • 8 pneumatických upínačov
 • Rozsah posuvu jednotlivých osí:
 • Os X (pozdĺžna): 7500 mm
 • Os Y (priečna): 1450 mm
 • Os Z (zvislá): 620 mm
 • Os C (otáčanie frézovacej hlavy): ±220°
 • Os A (naklápanie frézovacej hlavy): ±125°

 

 • Rýchlosť v smere osí:
 • X: 80 m/min
 • Y: 60 m/min
 • Z: 40 m/min
 • C: 85 °/s
 • A: 85 °/s
 • ovládací panel s PC
 • operačný systém Windows 7®
 • display TFT 17“, klávesnica QWERTY, myš PS/2
 • grafický software pre programovanie v CAD/CAM 3D
 • svetelná závora
 • ochranné pletivo

 

Katalógové číslo: 9097c6d32f48 Kategória: