TORNADO FA

TORNADO F.A. – automatický podávač materiálu

Predstavujeme Vám náš automatický podávač materiálu TORNADO F.A. Jedná sa o zariadenie určené pre pripojenie k strojným zariadeniam vykonávajúcim operácie rezania, vŕtania, frézovania, skrutkovania, prípadne značenia na tyčových materiáloch rôznych tvarov. Program pre polohovanie podávaného materiálu môže byť vytvorený priamo na obrazovke ovládacieho panela, alebo načítaný z externého úložiska (USB Viac…

PRESSTA LOADER

PRESSTA LOADER – nakladač profilov

Predstavujeme pomocníka operátorov – nakladač profilov PRESSTA LOADER. Stroj pozostáva z pevnej základne, na ktorej je namontovaný pásový dopravník poháňaný elektromotorom a vertikálny zdvih s pneumatickým pohonom. Jednoduché ovládanie stroja a poloautomatická prevádzka riadená logickým riadiacim systémom. Technické parametre: Dĺžka: 2250 mm Šírka: 1200 mm Výška: 1750 mm Váha: 220 Viac…