TRIUMPH OS EM – Elektromotorická vertikálna transportná stena

Zariadenie voľne pripojiteľné do uzlov a celkov modulárnych zariadení skupiny EXPRES a TRIUMPH  určenej pre plne automatickú vertikálnu prepravu okenných a dverných rámov vo výrobných linkách.

  • V závislosti od konfigurácie, plní úlohu príjmu rámov z motoricky sklopného transport ného stola, úlohu kontinuálneho riadeného transportu rámov, úlohu odovzdania rámov s navesenými krídlami na vertikálne motorické vozíky.
  • Mechanicky konštruované pre rozsah prepravovaných elementov od 400 x 400 do 3 000 x 3 000 /mm/.
  • Použité prepravné pásy z kategórie zvýšená životnosť – určené pre trvalú prevádzku.