MC 305 KOSMOS TF – CNC obrábacie centrum s 3 numericky riadenými osami

 • 3-osé CNC obrábacie centrum pre opracovanie profilov z hliníka, ľahkých zliatín, PVC a ocele
 • stabilná a pevná plechová konštrukcia lôžka stroja
 • opracovanie profilu z 5.strán pri použití uhlovej hlavy
 • vzduchom chladené vreteno s výkonom 5,5 kW, max.otáčky 18.000 ot/min., upínanie nástroja ISO30
 • zásobník pre 8 nástrojov
 • 4 pneumatické upínače
 • Rozsah posuvu jednotlivých osí:
 • Os X (pozdĺžna): 4225 mm
 • Os Y (priečna): 530 mm
 • Os Z (zvislá): 410 mm

 

 • Zrýchlenie v smere osí:
 • X: 2,5 m/s2
 • Y: 1,5 m/s2
 • Z: 1,5 m/s2
 • ovládací panel s PC
 • operačný systém Windows 7®
 • display TFT 18,5“, klávesnica QWERTY, myš PS/2
 • grafický software pre programovanie v CAD/CAM 3D
Katalógové číslo: 901226d354d4 Kategória: