HSM-T-Drive-CL-R4 – Horizontálna 4-hlavá zváračka s technológiou ContourLine

 • Turbo spôsob zvárania pomocou 11 servomotorov
 • inovatívna technológia ContourLine bez začistenie zvarovej húsenice
 • krátke nastavovacie časy
 • vysoká flexibilita
 • rýchlo výmenný systém príložiek
 • ohraničenie vnútorného tesnenia
 • pozdĺžne + priečne zváranie dverí
 • rýchlo výmenný systém fólie zvárania
 • diagonálny a paralelný postup spájania
 • čítačka čiarového kódu
 • rozmer elementu 450 x 450 mm
 • rozmer elementu 3000 x 4000 mm (Š x V)
 • stavebná hĺbka profilu 40 mm
 • stavebná hĺbka profilu 120 mm
 • pohľadová šírka profilu 130 mm
Katalógové číslo: 02c1bf04cdae