Elan TSE – Jednostranne rozťahovací stôl

 • JEDNOSTRANNE ROZŤAHOVACÍ STôL
 • Stabilná tuhá konštrukcia
 • Dĺžková variabilita pre rôzne veľkosti elementov
 • Pri dopravných pásoch možnosť presmerovania materiálového toku ako aj zabezpečenie únikových ciest
 • OBOJSTRANNE ROZŤAHOVACIE STOLY
 • Ekonomické využitie pracovného priestoru
 • Povrch voliteľný v závislosti na opracovávanom materiáli
 • Príslušenstvo voliteľné podľa účelu použitia
 • ROZŤAHOVACIE STOLY – PRÍSLUŠENSTVO
 • Tvarová variabilita a prechodové miesta
 • Účelová variabilita – osadenie policou alebo podlahou
 • Automatická medzi – operačná doprava šetrí čas a odbúrava fyzicky náročnú manuálnu manipuláciu