Elan TR – Otočný stôl

  • Využitie – montáž tesnenia, montáž atypických produktov
  • Výšková variabilita
  • Tvarová variabilita
  • Rozmerová variabilita
  • Obsluha z jedného miesta
  • Rotácia prvku s možnosťou fixácie v ľubovoľnej polohe