Robotický systém na montáž izolačných skiel

Automatizácia procesu montáže izolačného skla v súlade s myšlienkou priemyslu 4.0 zvyšuje efektivitu výroby okien.

Robotický systém je určený na automatickú implementáciu jednotiek izolačného skla pre spojené okenné prvky, tj. rám a krídlo.

Ako významné benefity táto technológia prináša odbremenenie výrobných pracovníkov, ktorých je možné delegovať na podporu ďalších procesov, výrazne zníženie škôd pri manipulácii z izolačnými sklami a optimalizovanie výrobného procesu plánovaním zasklenia už vo fáze zvárania.

Automatizácia od spoločnosti Pressta-Eisele, moderná a efektívna výroba plastových okien

Automatizácia od spoločnosti Pressta-Eisele, moderná a efektívna výroba plastových okien Automatizácia procesu montáže a zasklievania pri výrobe plastových okien je v súlade s myšlienkou priemyslu 4.0, zvyšuje efektivitu výroby, komfort a bezpečnosť pri práci zamestnancom. Vytvorenie automatizovanej výrobnej linky je dôležitým krokom v rozvoji firmy. Benefitmi sú zlepšená kvalita produktov, zvýšená rýchlosť a efektivita výrobného procesu. Výsledkom je posilnenie konkurenčných výhod spoločnosti.