ELAN OS – Oporná stena

  • Jednoduchá a pohodlná manipulácia s okennými elementami.
  • Jednoobslužný personál dopraví element k požadovanej montážnej operácii.
  • Modulárny systém a delené valčekové dráhy umožňujú nadimenzovať opornú stenu podľa taktu a kapacity linky.
  • Stabilná oceľová konštrukcia.
  • Nezávislé výškové nastavenie eliminuje nerovnosti podlahy a umožňuje prispôsobiť sa jestvujúcej technológii.
  • Prínosom je aj riešenie problému nepodarkov poškrábaním, a celkové sprehľadnenie výrobného procesu.