Sledujte nás na YouTube

Sales managers and expert advisers

Ing. Csaba Básti
vedúci predaja - Maďarsko, Rumunsko
értékesítési vezető – Magyaország, Románia

PRESSTA EISELE ČS s.r.o.
A. Dubčeka 291                                
SK – 013 03  Krasňany                    
okr. Žilina

tel: +421 41 5692 679

mobil: +36 30 21 77 202
mobil: +421 903 477 242
cbasti@pressta-eisele.eu
www.pressta-eisele.eu

Ing. Ján Stehlík
predaj/marketing
sales/marketing

PRESSTA EISELE ČS s.r.o.
A. Dubčeka 291
SK – 013 03  Krasňany
okr. Žilina

tel: +421 41 5411 626

Mobil: +421 911 804 042
jstehlik@pressta-eisele.eu
www.pressta-eisele.eu

Ján Kubík
vedúci predaja - Česká republika
sales manager - Czech Republic

PRESSTA EISELE ČS s.r.o.
A. Dubčeka 291
SK – 013 03  Krasňany
okr. Žilina

tel: +421 41 5411 633

mobil: +421 903 999 900
jkubik@pressta-eisele.eu
www.pressta-eisele.eu

Miroslav Kalinay
vedúci predaja - Slovensko
sales manager - Slovakia

PRESSTA EISELE ČS s.r.o.
A. Dubčeka 291
SK – 013 03  Krasňany
okr. Žilina

tel: +421 41 5411 611

mobil: +421 913 402 003
mkalinay@pressta-eisele.eu
www.pressta-eisele.eu

Peter Bolo
predaj náhradných dielov
spare parts sales

PRESSTA EISELE ČS s.r.o.
A. Dubčeka 291
SK – 013 03  Krasňany
okr. Žilina

tel: +421 41 5411 633

mobil: +421 903 801 673
pbolo@pressta-eisele.eu
www.pressta-eisele.eu

Pavol Mančík
supervízor- servis
service supervisor

PRESSTA EISELE ČS s.r.o.
A. Dubčeka 291                                
SK – 013 03  Krasňany                    
okr. Žilina

tel: +421 41 5411 621

mobil: +421 903 831 673
pmancik@pressta-eisele.eu
www.pressta-eisele.eu

Pavel Lapin
obchodný zástupca
sales representative

ul. Frunze 160, Litera. B,
of 704
UA-04073 Kiev

tel: +38 044 550 6081
+38 044 568 5399
+38 044 537 0453

mobil: +38 050 351 9449
lapinpavel@mail.ru
www.pressta-eisele.eu